Peuters

Activiteiten met peuters in de groep 1 ½ tot 4 jaar.

Wanneer de kinderen wat ouder worden, krijgen ze steeds meer aandacht voor elkaar, ze leren met elkaar te spelen. Kinderen worden hiertoe door de leiding gestimuleerd.

We doen allerlei activiteiten met de kinderen, zoals:

 • gymspelletjes
 • kinder-yoga
 • dansen op muziek
 • bewegen op muziek
 • zelf muziek maken
 • zingen in de kringen
 • knutselen
 • verven, plakken, kleien
 • gezelschapsspelletjes
 • tekenen, knippen
 • renspelletjes
 • klauteren, glijden
 • voorlezen
 • en nog veel meer

 

Soms wordt er in een klein groepje gespeeld, zodat met de jongste kinderen andere activiteiten ondernomen kunnen worden dan met de oudere. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar afwisseling tussen vrij spelen en gericht aanbod.

We stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen, zoals het zelf een boterham smeren, jas aantrekken of naar de wc gaan.

In deze leeftijdsfase besteden wij natuurlijk ook aandacht aan het zindelijk worden. Hier beginnen we spelenderwijs mee, meestal rond de 2-jarige leeftijd.

Bij het bereiken van de leeftijd van 36 maanden hebben we voor de peuters een 3+programma. Met dit programma krijgen ze tijdens hun laatste jaar in de kinderopvang (nog) meer de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen tot een kleuter die rijp is voor de basisschool.

Tijdens dit 3+programma komen er allemaal verschillende activiteiten voorbij. De medewerksters oefenen met de kinderen op speelse wijze en in spelvorm met zelfstandigheid en besteden ze aandacht aan voorschoolse educatie. U kunt daarbij denken aan:

 • Reken- en taalvaardigheden
 • Engelse taal
 • Ruimtelijk inzicht
 • Lichamelijke opvoeding
 • Natuureducatie
 • Ritme- en muziekontwikkeling
 • Creatieve vorming
 • Sociale vaardigheden

We werken met VVE (voor en vroegschoolse educatie) programma: Uk en Puk. De activiteiten van dit programma stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk en Puk de eerste rekenprikkels.
Wij hebben dit programma om zo een goede basis te hebben voor het basisonderwijs. Wij zien het als extra steuntje in de rug en gebruiken het programma spelenderwijs.Wanneer de kinderen bijna 4 jaar zijn dan hebben wij als activiteiten thema: Ik ga naar de basisschool van Uk en Puk.