Team + Werkwijze

Kinderopvang “Kiekeboe” is een kinderdagverblijf met 1 verticale groep. De kinderopvang is opgericht in juni 1989 en officieel geopend op 16 oktober 1989.

De eigenaresse van de kinderopvang is Femmy Meyer.

Wij werken met veel plezier en ieder met zijn eigen kwaliteit al heel wat jaren met hetzelfde team. Doordat wij een kleine kinderopvang zijn zal bij afwezigheid van één van de pedagogisch medewerksters dit altijd worden opgevangen door ons eigen team. Het fijne daarvan is dat zowel voor de kinderen als voor de ouders altijd dezelfde leiding aanwezig is en wij dus geen “vreemde” leidsters hoeven in te zetten. De vaste leiding werken alle 4 volgens vaste dagen op de groep en zijn voor alle kinderen bekend. Daarnaast zijn er altijd onze jaarlijkse stagiaires die (meestal) een heel jaar blijven. Zij zijn er ook in de schoolvakanties en zorgen voor een plezierige en leuke tijd. Zij zijn zeker een plezierige en fijne meerwaarde die ons team versterken op onze kinderopvang.

Kinderopvang Kiekeboe is begonnen met 10 à 12 kinderen per dag in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar. Maar na korte tijd groeide de groep uit tot 13 à 14 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar, onder leiding van altijd 3 gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
We werken met 5 vaste leidsters:

Anouk Ciere
Sharon Noort
Nila Zarean
Demi Jansen
Femmy Meyer