Wenperiode

Er wordt met u afgesproken wanneer uw kind officieel op de kinderopvang komt. Meestal zal dit met ingang van de eerste dag van de maand zijn.

We vinden het prettig u als ouders de gelegenheid te geven te wennen aan het idee dat uw baby in een vreemde omgeving en bij onbekende personen wordt gebracht. Daarom zullen wij altijd met u in ieder geval 2 “wenochtenden” afspreken, voordat de baby officieel komt.

Wanneer uw kind al wat ouder is en voor het eerst op onze kinderopvang komt, spreken we in de regel een langere wenperiode af. Dit is een periode van 2 weken voor de officiële aanvangsdatum. Meestal komt het kind dan 2 ochtenden per week of anders in overleg. Er zijn geen kosten verbonden aan deze periode.

Uit onze ervaring blijkt dat de meeste kinderen een maand nodig hebben om te wennen aan het dagprogramma, de leiding, de andere kinderen, het afscheid van hun papa of mama, enzovoort.

Tot slot: wij vinden het altijd erg belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd bij ons voelen en dat u als ouder uw kind in vol vertrouwen bij ons brengt. Wij besteden hier dan ook erg veel aandacht aan.